ما یونیلیور هستیم؛

کسب‌وکاری هدفمند

و آینده‌نگر،

با عملکردهایی منحصربه‌فرد

منبع‌یابی مسئولانه، تعهد دائمی یونیلیور

همایش سیاست‌های مسئولانه حوزه اجتماعی تامین‌کنندگان یونیلیور با حضور مدیر کل تامین و تدارکات منطقه‌ای یونیلیور و شرکای تجاری این برند برگزار شد.

استفاده متعهدانه از منابع مختلف یکی از مواردی است که یونیلیور همواره آن را در دستور کار خود و شرکای تجاری‌اش داشته و توانسته در طول سال‌های فعالیت خود قوانینی را تحت عنوان RSP یا Responsible Sourcing Policy تدوین و در راستای استفاده متعهدانه از منابع انسانی و زیست‌محیطی در اختیار تدوین و اجرایی کند.

همراهی کنیم!

تمامی برندها

مشهورترین برندها و محصولات را تولید و عرضه می‌کنیم و همواره به‌دنبال کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش اقدامات مثبت اجتماعی هستیم.

اقدامات ما درباره کویید-۱۹