تأثیرات نابرابری، بسیار فراتر از درآمد است – سلامت، حقوق بشر و رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر آن قرار دارند. بنابراین ما در تلاش برای بهبود معیشت افراد در زنجیره ارزش جهانی خود هستیم.

چالش نابرابری

نابرابری درآمد می‌تواند به رشد اقتصادی، سلامت و تندرستی افراد و دسترسی به فرصت‌ها آسیب بزند. همچنین این نابرابری‌ها می‌تواند قدرت زنجیره ارزش شرکت‌ها را کاهش دهد.
 
ما به افرادی که در زنجیره ارزش ما قرار دارند، کمک می‌کنیم تا معیشت خود را بهبود دهند، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهند و همچنین به افزایش قدرت کسب‌وکار ما نیز کمک کنند.

اهداف معیشتی ما

ما می‌خواهیم به رشد افرادی که در پرورش، ساخت و فروش محصولات ما نقش دارند، کمک کنیم تا معیشت آبرومندانه‌ای داشته‌ باشند و حقوق مناسبی دریافت کنند تا بتوانند نیازهای روزمره زندگی خود را تامین کنند و مشاغلی امن، منصفانه و آبرومندانه داشته باشند.
اهداف کوتاه‌مدت ما با هدف ایجاد تأثیرات بلندمدت طراحی شده‌اند. ما با کشاورزان خرد همکاری می‌کنیم تا معیشت و روش‌های کشاورزی آن‌ها را بهبود بخشیم.
ما همچنین تأمین‌کنندگان خود را تشویق می‌کنیم تا Living Wage Promise (پیمان دستمزد معیشتی مناسب) ما را امضا کنند و آغازگر مسیری باشند که به کارکنانشان دستمزدی مناسب پرداخت شود. همچنین به کسب‌وکارهای کوچک در زنجیره ارزش فروش خرد خود کمک می‌کنیم تا رشد کنند.

اهداف ما

کشاورزان خُرد

کمک به ۲۵۰,۰۰۰ کشاورز خرد در زنجیره تأمین ما برای دسترسی به برنامه‌های معیشتی تا سال ۲۰۲۶

دستمزد معیشتی

تشویق تأمین‌کنندگانی که ۵۰٪ از هزینه‌های تأمین ما را نمایندگی می‌کنند تا پیمان دستمزد معیشتی مناسب را تا سال ۲۰۲۶ امضا کنند

رشد کسب‌وکارهای خرد و متوسط

کمک به ۲٫۵ میلیون کسب‌وکار خرد و متوسط در زنجیره تامین ما برای توسعه کسب‌وکار خود تا سال ۲۰۲۶

رویکردی دو وجهی

رفع موانع سیستماتیک موجود در معیشت افراد به تلاش جمعی نیاز دارد. ما برای تغییرات سیستماتیک با دیگر افراد همکاری می‌کنیم.
 
برای کشاورزان خرد، ما از طریق شرکای صادرکننده گواهی مطابقت محصولات زراعی اصلی خود با استانداردهای معیشتی را تضمین می‌کنیم و در برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که به افزایش درآمد و کشاورزی احیایی کمک می‌کنند. ما به تامین‌کنندگان خود کمک می‌کنیم تا شکاف‌های موجود در حوزه معیشت و پرداخت دستمزد را شناسایی کنند و از بین ببرند. همچنین برای کمک به رشد فروشندگان خرد، ابزارها و آموزش‌های لازم را به آنان ارائه می‌کنیم.
 
از طریق ائتلاف‌های محلی و جهانی، ما تلاش می‌کنیم تا تعهدات بیشتری را برای افزایش درآمد کشاورزان و کشاورزی احیایی بپذیریم. همچنین تلاش می‌کنیم تا بخش خصوصی اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد و سیاست‌های دولت‌ها در این حوزه تغییر کنند تا مسیر برای درآمدهای مناسب معیشتی هموار شود.