یونی هاب

به یونی هاب خوش آمدید

پلتفرم یونیلیور ایران برای توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های جوانان.

در یونی هاب، ما به نیروی جوانان برای ایجاد تغییرات مثبت در جوامع خود و فراتر از آن باور داریم. به همین دلیل، فضایی برای جوانان ایرانی ایجاد کرده‌ایم که امکان دسترسی به مجموعه‌ای از منابع و فرصت‌ها را برای شکوفایی کامل ظرفیت‌های آن‌ها فراهم می‌کند.

ما در یونی هاب به برگزاری کارگاه‌هایی با کیفیت بالا و کمپین‌هایی که بر مهارت‌هایی مانند رهبری، کارآفرینی و پایایی تمرکز دارند، متعهد هستیم. تیم مربیان و همیاران ما، اشتیاق بالایی برای به کمک جوانان ایرانی جهت دستیابی به اهدافشان دارند. تمامی این تعهدات در بطن فعالیت‌های شرکت یونیلیور قرار دارند؛ شرکتی که به ایجاد آینده‌ای روشن برای همه متعهد است.

برای شناخت بیشتر دستاوردهای جهانی و محلی ما در توانمندسازی جوانان و همچنین کارگاه‌ها و کمپین‌های آتی، سایت ما را بررسی کنید. ما بسیار مشتاقیم که شما را در این مسیر رشد و یادگیری همراهی کنیم.

دستاوردهای یونیلیور جهانی برای جوانان

دستاوردهای یونیلیور ایران برای جوانان