جهان – و کسب‌وکار ما – به زیست‌بوم‌های کشاورزی و طبیعی مقاومی برای دوام آوردن نیاز دارد. ما به مشارکت در احیا و محافظت از طبیعت در زنجیره ارزش خود و فراتر از آن متعهد هستیم.

ضرورت طبیعت

از دست‌رفتن حجم نگران‌کننده‌ای از تنوع‌ زیستی،‌ فرسایش خاک و شدت یافتن کمبود آب، برای حفظ سلامت جامعه و زمین باید روندی برعکس پیدا کند.
 
از بین رفتن تنوع زیستی نیز یکی از تهدیدهای نوظهور برای کسب‌وکار ما است؛ از آنجایی که کسب‌وکار ما به آن وابسته است و فعالیت‌های زنجیره تامین ما بر منابع طبیعی جهان اثر می‌گذارد.
 
برای مثال، اجرای اصول کشاورزی احیایی، تنها به نفع طبیعت نیست؛ بلکه به جوامع نیز کمک می‌کند تا با تغییرات اقلیمی مطابقت پیدا کنند و زنجیره تامین‌ ما را مقاوم‌تر سازند.

حفاظت و احیا

اهداف ما به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به نظارت بهتر ما بر طبیعت کمک می‌کند.
ما بر حوزه‌هایی تمرکز کرده‌ایم که می‌توانیم در آن‌ها بیشترین اثرگذاری را داشته باشیم؛ حوزه‌هایی که به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی کمک می‌کنند. این امر شامل تغییر زیرساخت زنجیره تامین کشاورزی ما و اطمینان از عاری بودن زنجیره تامین اصلی کالاهای ما از جنگل‌زدایی است.
همچنین این اقدامات به معنی احیای سیستم‌های کشاورزی برای محافظت و بازیابی سلامت خاک و زیست‌بوم – بهبود معیشت و زمین‌های زراعی –  نیز هستند. این موضوع به معنی حفظ منابع آب از طریق مدیریت چالش‌های مربوط به منابع آبی مشترک در حوزه فعالیت‌های ما و فراتر از آن است.

اهداف ما

منبع‌یابی عاری از جنگل‌زدایی

ادامه تلاش‌های ما برای عاری بودن زنجیره تامین کالاها از جنگل‌زدایی

منبع‌یابی پایا

۹۵٪ از حجم محصولات زراعی اصلی تا سال ۲۰۳۰ به‌عنوان محصولاتی دسته‌بندی خواهند شد که به‌شیوه پایا منبع‌یابی شده‌اند.

کشاورزی احیایی

اجرای اصول کشاورزی احیایی بر ۱ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی تا سال ۲۰۳۰

محافظت و بازیابی

کمک به محافظت و بازیابی ۱ میلیون هکتار از زیست‌بوم‌های طبیعی تا سال ۲۰۳۰

نظارت بر آب

اجرای برنامه‌های نظارت بر آب در ۱۰۰ منطقه دچار تنش آبی تا سال ۲۰۳۰

در طبیعت ماست

محافظت و احیای طبیعت به رویکردی چندوجهی نیاز دارد.
 
ما در زیرساخت و فناوری‌های لازم برای کالاهایی که به جنگل‌زدایی مرتبط هستند،‌ سرمایه‌گذاری می‌کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم تا آلاینده‌ها را کاهش دهیم و به محافظت از طبیعت، کشاورزان و تامین‌کنندگان کالاها کمک کنیم.
 
از طریق همکاری‌های نزدیک با دیگران – تامین‌کنندگان، ذینفعان صنعت، قانون‌گذاران و دولت‌ها – ما اثرگذاری بیشتری می‌توانیم داشته باشیم.
 
علاوه‌براین، ما حمایت‌های خود را از قوانینی که به ترویج کشاورزی احیایی و حفاظت از اکوسیستم‌ها کمک می‌کنند، افزایش می‌دهیم.