چالش‌ها و فرصت‌ها

ما طی دو دهه‌ گذشته برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در حوزه پایایی اجرا کرده‌ایم. با این‌حال، در برابر چالش‌های فزاینده اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، ما همواره رویکرد خود را به‌روز می‌کنیم.

آگاهی‌رسانی و درنظر گرفتن اهداف بلندمدت دیگر کافی نیست؛ اکنون زمان آن رسیده تا پیشرفت در پایایی را به بخشی جدایی‌ناپذیر از کسب‌وکارها بدل کرده و بر اثرگذاری و نتایجی واقعی در این حوزه تمرکز کنیم.

ما برای ارائه نتایجی پیوسته و عملکردی رقابتی متعهد هستیم تا بر این واقعیت‌ها تمرکز کرده و در عین حال برای دستیابی به اهداف خود در حوزه پایایی، کسب‌وکارمان را متحول کنیم.

اطلاعات بیشتر

امور کمتر، عملکرد بهتر، اثرگذاری بیشتر

برنامه عملی رشد ما این چالش‌ها را برطرف می‌کند. طی سال‌های آتی تمرکز ما بر چهار‌ اولویت پایایی متمرکز خواهد شد.

اقلیم

هدف ما به صفر رساندن آلاینده‌ها در سراسر زنجیره ارزشمان است.

طبیعت

هدف ما ارائه زیست‌بوم‌های احیایی طبیعی و کشاورزی مقاوم است.

پلاستیک‌ها

هدف ما پایان بخشیدن به آلودگی‌های پلاستیک از طریق کاهش پلاستیک مصرفی‌، بازیافت یا استفاده مجدد و انجام همکاری‌ها در این زمینه است.

معیشت

هدف ما تضمین معیشتی آبرومندانه برای تمامی افراد در زنجیره ارزش جهانی ما است. این امر شامل دریافت حقوق معیشتی مناسب می‌شود.

عصر جدید پایایی شرکتی

اولین دوران پایایی،‌ بیشتر بر آگاهی‌رسانی معطوف بود. دومین دوره بر، هدف‌گذاری‌های بلندمدت متمرکز بود. سومین دوره بر اثرگذاری سریع‌تر با تبدیل پایایی به بخشی جدایی‌ناپذیر از کسب‌وکار متمرکز است.
 
هدف ما راهبری این حوزه با انجام اقدامات زیر است:

تمرکز بیشتر در اختصاص منابع

اختصاص سرمایه‌های کلان برای پیشرفت در اولویت‌های پایایی ما.

فوریت بیشتر در اقدامات

با برنامه‌های مختلف، مسئولیت‌پذیری شفافانه و اعطای پاداش.

نظم فراگیرتر در حمایت‌ها

از طریق همکاری‌های بیشتر و حمایت از سیاست‌های قاطعانه‌تر.

«تعهدات به‌روزشده ما بسیار چالش‌برانگیز هستند؛ اما در عین حال، بسیار جسورانه و به صراحت واقع‌گرایانه‌. ما متعهد هستیم که یونیلیور به این اهداف دست پیدا کند.»

هاین شوماخر، مدیرعامل