برندهای زیبایی و تندرستی

ما به زیبایی با رویکردی مثبت باور داریم. رویکردی از زیبایی که برابر، جامع و پایا است،‌ با برندهایی که نه تنها اثرات نامطلوب بسیار کمی دارند، بلکه به سلامت کره زمین و افراد کمک می‌کنند.

با بیش از یک میلیارد مصرف‌کننده که روزانه از گستره محصولات زیبایی و بهداشت فردی استفاده می‌کنند و با محصولات ما مواجه می‌شوند، به‌خوبی می‌دانیم که برندهای ما از قدرت کافی برای ایجاد اثرات مثبت برخوردارند.

برند داو به بانوان کمک می‌کند تا ظرفیت و توانایی‌های خودشان برای زیبایی را به‌واسطه محصولاتی که بهداشت فردی واقعی را ارائه می‌دهند، درک کنند.

برند سان‌سیلک و متخصصان حرفه‌ای موی ما، هدفی مشترک دارند – به تمام زنان سراسر جهان کمک کنند تا نهایت زیبایی را برای موی خود فراهم کنند. برند سان‌سیلک با نام‌های Elidor، Seda، و Sedal در بیش از ۶۸ کشور در سراسر جهان به‌فروش می‌رسد.