تماس با ما​

دفتر مرکزی یونیلیور ایران:

  • شماره تماس: ۹۸۲۱۸۷۷۱۹۰۰۰+
  • تماس با ارتباطات و امور سازمانی: info@unilever.ir
  • ارتباط رسانه‌ها: press@unilever.ir
  • تماس با منابع انسانی: jobs@unilever.ir
  • آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۳۳، پلاک ۲۳، کدپستی: ۱۵۱۶۶۸۳۱۱۱

کارخانه یونیلیور ایران:

  • شماره تماس: ۹۸۲۸۳۳۸۱۶۰۰۰+
  • شماره تماس با امور مشتریان: ۹۸۲۸۳۲۲۴۱۳۳۰+
  • آدرس: قزوین، شهر صنعتی البرز، بلوار سهروردی، خیابان ابوریحان بیرونی، کد پستی: ۳۵۳۱۹۴۴۸۹۳

فرم ارتباط با ما: