بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین از کارخانه یونیلیور ایران

در ادامه فعالیت‌های یونیلیور ایران در راستای ارتباط با دانشجویان و دانشگاه‌ها و پس از بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، دانشجویان و اساتید مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد قزوین برای آشنایی بیشتر با این سازمان، کارخانه، مراحل تولید و پردازش محصولات تولیدی یونیلیور ایران میهمان این شرکت بودند.

در طی این دیدار خانم دکتر اکرم شریفی اظهار داشتند: «استاندارد GMP
(Good Manufacturing Practice) از مهم‌ترین سیستم‌هایی است که انطباق با استانداردهای کیفی را به طور مداوم در طول زنجیره تولید محصولات بررسی و تضمین می‌کند و در نظر داشتن این استاندارد در یونیلیور ایران به نوبه خود در ایران کم‌نظیر است.»

وی افزود: «استاندارد GMP نیز در دروس مهندسی صنایع غذایی تدریس می‌شود و این دیدار و بازدید فرصت بسیار مناسبی برای دانشجویان فراهم می‌کند تا از نزدیک، در کنار آشنایی با فرایند‌های تولید محصول، با این استاندارد و فرایندهای تضمین و کنترل کیفیت آشنا شوند.»

در طی این دیدار، همانند دیگر دیدارهای دانشگاهی یونیلیور ایران، مدیران این شرکت به معرفی یونیلیور جهانی، یونیلیور ایران و واحدهای این شرکت، فعالیت‌های پایایی و فرایند تولید و عرضه محصولات پرداختند.

یونیلیور ایران همکاری‌ها و ارتباط با دانشگاه‌ها را در سال ۱۴۰۳ بیش از پیش ادامه می‌دهد و در تلاش بیشتری خواهد بود تا نقش پررنگ‌تری در معرفی فضای اشتغال به دانشجویان داشته باشد.