بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی از کارخانه یونیلیور ایران

روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کارخانه یونیلیور ایران میزبان گروهی از اساتید و دانشجویان رشته آمار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین بود. این رویداد در راستای حفظ و افزایش ارتباط موثر مجموعه یونیلیور ایران با نهادهای دانشگاه و علمی و همینطور آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت رخ داد.

در طول این بازدید، گروهی از مدیران یونیلیور ایران، ارائه‌هایی را با موضوعات پیدایش یونیلیور و یونیلیور ایران، آشنایی با سازوکار سازمانی و واحدهای فعال در آن و موضوعات مربوط به منابع انسانی به اساتید و دانشجویان داشتند. بعد از ارائه موضوعات بالا، اساتید و دانشجویان به بازدید از خطوط تولید محصولات کارخانه پرداختند و سوالات خود را در زمینه‌های مختلف مطرح کردند.

اساتید دانشکده علوم آمار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، خانم دکتر زمانی، خانم دکتر حاج‌رجبی و آقای دکتر فلاحی دانشجویان را در طول بازدید همراهی کردند و خانم دکتر حاج‌رجبی اظهار داشتند: «باتوجه به اینکه در رشته آمار، مباحث کنترل کیفی مطرح است و از موضوعات مهم محسوب می‌شود، مایه خوشحالی است که کارخانه یونیلیور ایران این موضوع را مدنظر قرار می‌دهد و این دقت نظر در جزئیات نیز نمایان است.»

یونیلیور ایران در ادامه فعالیت‌هایش با دانشگاه‌ها و ارتباط با صنعت، در حال تنظیم برنامه‌های بیشتری است که نتایج آن‌ها در ماه‌های پیش‌رو اطلاع‌رسانی خواهد شد.