به یونیلیور ایران خوش آمدید

بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه الزهرا از شرکت یونیلیور ایران

در ادامه فعالیت‌های یونیلیور ایران در راستای ارتباط با دانشجویان و دانشگاه‌ها و همراهی با جامعه علمی، روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، دفتر یونیلیور ایران میزبان دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی دانشگاه الزهرا بود.

۳٫۴ میلیارد نفر

در ۱۹۰ کشور

هر روزه از محصولات ما
استفاده می‌کنند.​

هدفی همیشگی برای یونیلیور

ترویج زندگی پایا

تمامی برندها

مشهورترین برندها و محصولات را تولید و عرضه می‌کنیم و همواره به‌دنبال کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش اقدامات مثبت اجتماعی هستیم.

فرصت‌های شغلی در یونیلیور ایران

به یونیلیور بپیوندید