خبرنامه‌های یونیلیور ایران

بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه الزهرا از شرکت یونیلیور ایران

در ادامه فعالیت‌های یونیلیور ایران در راستای ارتباط با دانشجویان و دانشگاه‌ها و همراهی با جامعه علمی، روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، دفتر یونیلیور ایران میزبان دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی دانشگاه الزهرا بود.

«همه برای ایمنی» در یونیلیور ایران

«همه برای ایمنی» در یونیلیور ایران ایمنی، بهداشت و محیط زیست همیشه باید از اولویت‌های هر کسب‌وکاری باشد و در یونیلیور نیز این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامتی،

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی از کارخانه یونیلیور ایران

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی از کارخانه یونیلیور ایران روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کارخانه یونیلیور ایران میزبان گروهی از اساتید و دانشجویان رشته