به یونی هاب خوش آمدید

مصاحبه‌ها

 در این بخش، برای شما تجربیاتی از اعضای با تجربه یونیلور که زمان زیادی را به آموزش و راهنمایی فارغ التحصیلان و جوانان اختصاص داده‌اند، ارائه می‌دهیم. این مصاحبه‌ها با هدف اشتراک نکات، راهکارها و نگاهی به درون آنچه برای موفقیت در یونیلور نیاز است، ارائه می‌شوند.

مصاحبه‌ها