سی‌اٌ‌پی ۲۷: از بین بردن شکاف موجود بین تعهدات اقلیمی و اجرای آن‌ها

سی‌اٌ‌پی ۲۷: از بین بردن شکاف موجود بین تعهدات اقلیمی و اجرای آن‌ها​ چرا نشست سازمان ملل در مصر باید اقدامات اقلیمی بلندپروازانه‌ای ارائه کند   جهان باید آلاینده‌های گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ به‌نصف برساند تا از بدترین اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی جلوگیری کند. اما بجای کاهش‌ ضروری آلاینده‌ها، برنامه‌های موجود افزایش ٪۱۰ […]