گردهمایی/نشست مدیران منابع انسانی به میزبانی یونیلیور ایران

گردهمایی/نشست مدیران منابع انسانی به میزبانی یونیلیور ایران یکی از مهم‌ترین اصولی که یونیلیور خود را به آن پایبند می‌داند، منبع‌یابی مسئولانه است که تنها شامل منابع طبیعی یا منابع اولیه نمی‌شود، بلکه یونیلیور یکی از مهمترین منابع کسب‌وکار خود را نیروی انسانی می‌داند. همه افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در چرخه تولید […]