ترویج زندگی پایدار برای 8 میلیارد نفر

ترویج زندگی پایدار برای ۸ میلیارد نفر   ده سال پیش، ما سفر خود برای بدل شدن به پایدار‌ترین کسب‌وکار جهان را آغاز کردیم. در حالی ‌که یک دهه از برنامه زندگی پایدار یونیلیور را جشن می‌گیریم، بر آنچه تا‌به‌حال آموخته‌ایم و در آینده انجام خواهیم داد، تامل می‌کنیم. شروعی تازه برنامه زندگی پایدار یونیلیور […]