تفاهم نامه همکاری یونیلیور ایران و دانشگاه تهران

تفاهم‌نامه همکاری یونیلیور ایران و دانشگاه تهران آماده‌سازی جوانان و ایجاد بستر مناسب حضور دانشجویان در فضای کار حرفه‌­ای یکی از تعهدهای یونیلیور به جامعه­‌ای است که در آن فعالیت دارد و برهمین اساس یونیلیور ایران در راستای توسعه فضای همکاری دانشگاه و صنعت و در اختیار قراردادن فرصت رشد و پیشرفت به دانشجویان کشور، […]