فرصت برابر بهداشت و سلامتی، حق همه کودکان

سلامت کودکان، گامی اساسی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، تهران- یونیلیور ایران در راستای تحقق تعهدات خود نسبت به جامعه‌ و مسئولیت‌های اجتماعی‌ که برای خود در همین‌راستا تعریف کرده است، روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، با هماهنگی مدیران صبح‌ رویش، ضمن بازدید از دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه شهید هرندی واقع […]