سلامت کودکان، گامی اساسی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی

سلامت کودکان، گامی اساسی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی ۳ خرداد 1402، تهران- دامستوس در راستای پایبندی و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی خود در جامعه و تحقق آرمان‌های جهانی یونیلیور هم‌راستا با گام برداشتن در مسیر توسعه سطح زندگی کودکان در جوامع میز‌بان، در ساخت و احداث 5 سرویس‌ بهداشتی در مدرسه ابتدایی پسرانه شهید علیزاده […]