شناخته شدن یونیلیور به عنوان شرکت پیشرو حوزه توسعه پایا در نظرسنجی The GlobeScan 2022 برای دوازدهمین سال متوالی

شرکت یونیلیور در نظرسنجی پایایی سالانه GlobeScan، برای دوازدهمین سال پیوسته به‌عنوان شرکتی پیشرو در حوزه پایایی شناخته شد. این نظرسنجی سالانه، نظرات بالغ بر ۷۰۰ متخصص پایایی از ۷۳ کشور را درباره فوریت مسائل پایایی پوشش می‌دهد و شرکت‌ها،‌ سازمان‌های عام‌المنفعه و دولت‌هایی که در راس پیشبرد طرح توسعه پایا هستند را شناسایی می‌کند.

 

جایگاه شرکت یونیلیور با رشد و اختلاف کمی نسبت به شرکت‌هایPatagonia،Natura&Co و IKEA در صدر پیشگامی در حوزه پایایی و محیط‌زیست قرار گرفته است. بدون شک این دستاورد بزرگ بدون تلاش‌ها و سختکوشی تیم‌های ما در واحد ارتباطات، امور سازمانی و پایایی ممکن نبود.