مدیریت ما

تیم مدیریت ما، فعالیت‌های شرکت را به پیش می‌برد و استراتژی ما و کارکنان ما را هدایت می‌کند. درباره بخش مدیریت اجرایی شرکت یونیلیور (ULI) و هیئت‌ مدیره شرکت بیشتر بخوانید.