به یونی هاب خوش آمدید

دستاوردهای یونیلیور جهانی برای جوانان

برنامه ارتقاء سطح

برنامه «ارتقاء سطح» یونیلیور، با هدف آموزش و پرورش افراد در مسیر رهبری و مدیریت برگزار می‌شود. این برنامه به‌منظور شناسایی استعدادهای درون‌سازمانی است تا با هدایت آن‌ها در مسیر رشد مهارت‌هایشان، مدیران و رهبران آینده شرکت را آماده ورود به عرصه کسب‌ و کار کند. این برنامه شامل جلسات آموزشی آنلاین، تمرین‌های مربی‌گری و کارهای عملی است. به‌طور خلاصه، برنامه «ارتقاء سطح» یونیلیور، نمایانگر سرمایه‌گذاری بی‌نظیر این شرکت در زمینه پرورش استعدادهای نو و کمک به ورود آن‌ها به حیطه کار عملی است.

منوی مدرسه یونیلیور

ما باور داریم که با همراهی کردن افراد در مسیر کشف و دریافت استعدادها و انتخاب مسیر زندگی‌شان، می‌توانیم به جهانی پویاتر و هدف‌مندتر دست یابیم. ما با در نظر داشتن این امر که تنوع در اندیشه و تفکر، کلید رسیدن به نوآوری است، دست به تنظیم برنامه‌ای زدیم که به‌واسطه آن بتوانیم استعداهای گوناگون افراد را محک بزنیم و به پرورش آن‌ها کمک کنیم. برنامه «منوی مدرسه یونیلیور»، در جهت فراهم ساختن بستری تنظیم شده است تا در آن افراد بتوانند اهدافشان را بشناسند و یاد بگیرند از حداکثر توانایی‌هایشان بهره ببرند.