یونیلیور ایران تندیس زرین ششمین همایش ملی کیفیت را دریافت کرد

یونیلیور ایران تندیس زرین ششمین همایش ملی کیفیت را دریافت کرد ایران، تهران – دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ – در ششمین همایش ملی کیفیت که با هدف ارزیابی شرکت‌ها و صنایع مختلف کشور در دستیابی به نتایج متوازن پرورش نوآوری و خلاقیت، مسئولیت‌پذیری همراستا با آینده‌ای پایدار و ارزش‌یابی برای ذینفعان برگزار شد، شرکت یونیلیور […]