همه برای ایمنی

ایران، تهران شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌منظور هم‌افزایی در راستای نهادینه‌سازی اهمیت ایمن‌سازی محیط کاری، شرکت یونیلیور ایران مراسمی را تحت عنوان «همه برای ایمنی» به‌مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت کار در تاریخ ۸ اردیبهشت و به‌صورت مجازی برگزار کرد.

در جریان این مراسم، مدیرکل واحد ایمنی، سلامت و محیط زیست یونیلیور در منطقه شمال آفریقا، خاورمیانه، ترکیه، روسیه و بلاروس، ذاکار بایارینتسف،‌ با تاکید بر اهمیت ایمنی و سلامت شغلی در تامین نشاط کاری برای افراد، هدف این واحد را به صفر رساندن سوانح و مشارکت در تقویت سیستم‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای در جوامع تعریف کرد و بیان داشت: «تحقق این مهم در گروی نهادینه‌سازی فرهنگ پرسشگری و مداخلات ایمنی به‌موقع است. ازاین‌رو، جای بسی افتخار و خرسندی است که یونیلیور ایران در قالب این مراسم، فرصتی فراهم آورده است تا بتوان در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری بر تاب‌آوری و به‌روزرسانی سیستم‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای با در نظر گرفتن نمونه‌های منطقه‌ای به تبادل‌نظر بپردازیم.»  

عیسی ثعلبی، مدیر واحد ایمنی، سلامت و محیط زیست یونیلیور در جمهوری اسلامی ایران، نیز در ادامه با اشاره بر شیوه‌های ایجاد و حفظ ایمنی در کار، بیان داشت: «از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تعریف و تضمین اثربخشی راهبردهای ارتقای ایمنی و سلامت مشاغل و محیط‌های کار، افزایش آگاهی افراد است. ازاین‌رو، بر این باور هستیم که گام نخست در این مسیر تقویت روحیه پرسشگری در افراد و تشویق به مداخله ایمن در پاسخ به ساده‌انگاری شرایط و رفتار ناامین در محیط کار است؛ امری که با پشتکار، نظارت و آموزش‌ پیوسته محقق می‌شود.»

در پایان این مراسم، هر یک از اعضای خانواده بزرگ یونیلیور ایران با تعهد به مسئولیت‌پذیری، پرسشگری، مداخله به‌موقع و ایمن در مسیر حفظ ایمنی خود و همکارانشان در محیط کار هم‌پیمان شدند.