بازدید مقامات عالی استان قزوین از کارخانه یونیلیور ایران

بازدید مقامات عالی استان قزوین از کارخانه یونیلیور ایران طی حضور مقامات استان قزوین در کارخانه یونیلیور ایران واقع در شهر صنعتی البرز، بر اهمیت رشد صنایع و حمایت دستگاه‌ها و مسئولین در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تاکید شد. صبح روز دوشنبه، ۶ آذرماه ۱۴۰۲، کارخانه یونیلیور ایران میزبان مقامات عالی استان قزوین بود. طی این […]