علم زیبایی در محصول برنزه‌کننده تدریجی Dove Summer Revived

علم زیبایی در محصول برنزه‌کننده تدریجی Dove Summer Revived چه رازی پشت پوست درخشان، آن هم در تابستانی بدون آفتاب وجود دارد؟ ما از یک متخصص، شیوه کارکرد محصول برنزه‌کننده تدریجی داو را پرسیدیم. برنزه شدن بدون قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش خورشید روندی پر طرفدار و درحال محبوبیت است. بنا بر گزارش […]