حضور یونیلیور ایران در گردهمایی تخصصی مدیران منابع انسانی

حضور یونیلیور ایران در گردهمایی تخصصی مدیران منابع انسانی مدیر کل منابع انسانی یونیلیور ایران، آسیای میانه و منطقه قفقاز در گردهمایی تخصصی مدیران منابع انسانی (HR Can Do) به بحث و گفتگو و انتقال تجربه‌هایش در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی پرداخت. گردهمایی تخصصی مدیران منابع انسانی در روز دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ […]