یونیلیور ایران – نگهبان و حراست 

شهر محل کار: آبیک

زمان انتشار: فوریه 20, 2024

شرح شغل و وظایف

وظایف عمومی :
– تصمیم‌گیری صحیح و بهینه در مواقع بحرانی و حساس.
– سرکشی به بخش‌های معین شده و مراقبت دقیق از اموال و امکانات کارخانه.
– اطلاع‌ رسانی دقیق و به موقع هرگونه حوادث و مشکل مانند آتش‌ سوزی، اعتصاب کارگران، انفجار، سرقت، مشکلات فنی و غیره به مدیران ذیربط
– انجام وظایف طبق دستورالعمل‌های تعریف شده.
– ثبت کلیه وقایع، تجهیزات نگهبانی، دفاعی و انفرادی در دفتر نگهبانی و امضاء و تحویل آن به نگهبان بعدی.
– عدم ارائه اطلاعات محیط کارخانه به افراد ناشناس.
– ممانعت از ورود هرگونه اشیاء یا اجناس مشکوک به محیط کارخانه.
– ثبت کامل تمام اتفاقات شبانه روز در دفتر نگهبانی.
– شرکت در جلسات آموزشی در نظر گرفته شده.
– بررسی شرایط محیط کار و تجهیزات قبل از تحویل و در صورت نیاز، ارائه گزارش مشکلات و عیوب ایجاد شده به مسئولین.

وظایف حفاظت فیزیکی :
– کنترل و نظارت بر تصاویر دوربین‌‌های مداربسته.
– رفتاری محترمانه و مودبانه با کارکنان و ارباب رجوع.
– نظارت دقیق بر ورود و خروج تولیدات و ثبت دقیق آن‌ها.
– راهنمایی و هدایت مراجعین به محیط‌های مورد نظر.
– کنترل و اجازه ورود به افراد از طریق رویت کارت شناسایی.
– گزارش سریع موارد مشکوک به نیروی انتظامی.
– تامین امنیت جلسات و مراسم‌ برگزار شده در محیط کارخانه.
– ثبت و گزارش دقیق تمام رویدادهای واقع شده.
– بازرسی و کنترل وسایل نقلیه و هدایت آن‌ها به محل‌های مورد نظر.
– رعایت کلیه نکات ایمنی جهت جلوگیری از حوادث و مشکلات احتمالی.